PHOTO GALLERY

02 – 04.06.2011

03 – 04.06.2011

04 – 04.06.2011

05 – 04.06.2011

06 – 04.06.2011

07 – 04.06.2011

08 – 04.06.2011

09 – 04.06.2011

10 – 04.06.2011

11 – 04.06.2011

12 – 04.06.2011

13 – 04.06.2011

14 – 04.06.2011

15 – 04.06.2011

16 – 04.06.2011

17 – 04.06.2011

18 – 04.06.2011

19 – 04.06.2011

20 – 04.06.2011

21 – 04.06.2011

 

要是你觉得炖汤比较麻烦粉嫩公主,也可以将野葛根研碎成粉末以后煮粥服用,具体的做法是先把栗米泡一个晚上丰胸方法,第二天将其取出来,跟葛根粉等等搅拌均匀丰胸效果,然后熬煮成粥即可,这种粥的口感是比较软滑而且很清香的丰胸食物,服用它能够让人的身体变得更健康。